Styret i Haugesund Sjømands- og Skipperforening

F.o.m. årsmøtet avholdt den 25. februar 2022 er følgende medlemmer valgt inn i styret:

Tittel

Navn

Formann

Sjøkaptein Egil O. Endresen

Nestformann

Overstyrmann Ole Johnny Osnes

Styremedlem

Sjøkaptein Jon Tokheim

Styremedlem

Sjøkaptein Svein Olav Tollefsen

Styremedlem

Maskinsjef Aage Rykkje

Varamann

Maskinsjef Svein Lyngholm

Varamann

Stuert John S. Weltzien

Sekretær

Sjøkaptein Jan Fredrik Mæland