Styret i Haugesund Sjømands- og Skipperforening

F.o.m. årsmøtet avholdt den 24. februar 2023 er følgende medlemmer valgt inn i styret:

Tittel

Navn

Telefon

Formann

Sjøkaptein Egil O. Endresen

906 23 680

Nestformann

Sjøkaptein Jon Tokheim

482 94 122

Styremedlem

Maskinsjef Aage Rykkje

948 79 198

Styremedlem

Stuert John S. Weltzien

918 95 736

Styremedlem

Overstyrmann Ivar Solstrand

982 68 561

Varamann

Sjøkaptein Svein Strømøy

916 33 630

Varamann

Maskinsjef Johannes Bjørnevik

900 61 579

Sekretær

Sjøkaptein Jan Fredrik Mæland

900 57 513