Styret i Haugesund Sjømands- og Skipperforening

F.o.m. årsmøtet avholdt den 25. februar 2022 er følgende medlemmer valgt inn i styret:

Tittel

Navn

Telefon

Formann

Sjøkaptein Egil O. Endresen

906 23 680

Nestformann

Overstyrmann Ole Johnny Osnes

913 62 417

Styremedlem

Sjøkaptein Jon Tokheim

482 94 122

Styremedlem

Sjøkaptein Svein Olav Tollefsen

958 40 024

Styremedlem

Maskinsjef Aage Rykkje

948 79 198

Varamann

Maskinsjef Svein Lyngholm

900 78 470

Varamann

Stuert John S. Weltzien

918 95 736

Sekretær

Sjøkaptein Jan Fredrik Mæland

900 57 513