Innstillingsnemda (Valgkomitéen) består av følgende medlemmer:

Sjøkaptein Tore Lura & SkipsElektriker Ove Aronsen
Varamann; Foreningens sekretær • Hanna Brummenæs's og Bertha Torgersens Legat til støtte for sjømannsenker eller gamle ubemidlede sjømenn:

 • (Legatet er overført fra Haugesund Kommune i 2015 for å bli videreført i regi av HSSF)

 • Styreformann; Formann i HSSF Sjøkaptein Egil O. Endresen

 • Styremedlem Sjøkaptein Øyvind Bårdsen, representerer HSSF

 • Styremedlem Bystyrerepresentant Rita Leinan (H).

 • Sekretær;  Sjøkaptein Jan Fredrik Mæland, Sekretær HSSF.

Foreningens Arrangementskomité består av følgende medlemmer:
Formann: John S. Weltzien, Ivar Solstrand, Jan Nilsen, Magne Rossehaug og Terje Risanger
IT Komité (nyopprettet generalforsamling 2022):

Medlem Nils Trones
(møte-&rapporteringsplikt til HSSF-Styremøter)

 • Jenny og Olav Østensjø’s Legat til støtte for sjømenn og fiskere bosatt i Haugesund:

 • (Legatet er overført fra Haugesund Kommune i 2015 for å bli videre-ført i regi av HSSF)

 • Styreformann; Formann i HSSF Sjøkaptein Egil O. Endresen.

 • Nestformann; Sjøkaptein Jon Tokheim, representerer HSSF.

 • Styremedlem Representant fra H-Kommune Administrasjonen Jo Inge Wang Hagland.

 • Sekretær; Sjøkaptein Jan Fredrik Mæland, Sekretær HSSF.

Vedlikeholds komitéen(*utgår, komitéen går inn i "nye Hus Styret")

 • Stiftelsen "Sjømennenes Aldershjem"

 • representeres av følgende medlemmer fra HSSF:
  HSSF's Formann; Sjøkaptein Egil O. Endresen og Sjøkaptein Jon Tokheim

"nye" Hus Styre Komité (m/bl.a. Vedlikehold, Innkjøp o.a.)
Nestformann HSSF Jon Tokheim, Harald Helgesen, Svein Inge Mæland, Terje Risanger samt Foreningen's Sekretær.

Gravstell-komitéen (opprettet 2018):
Medlemmene Ove Aronsen og Ingebrigt Mæland

Haugesunds Handelskammer:
Formann Egil O. Endresen
Varamann Jon Tokheim

Torkel Kvale og hustru Hilma’s fond:
John S. Weltzien, Ove Aronsen samt
Sekretær HSSF