Foreningen har mottatt mail/Forespørsel fra Grimstad;

Etterlyser bilder o.a. av “gamle Haugesunds’ registrerte trelastbåter”.

Herr Erik Jacobsen arbeider med en bok der temaet er “Skipsopphuggingen i Grimstad og de over 100 trelastbåtene som ble hugget opp der” Han er i første rekke interessert i bilder fra “livet om bord”, mannskapsbilder og/eller situasjonsbilder og som han ønsker å bruke som bakgrunns illustrasjoner i omtalen av skipene. Han ber samtidig om tillatelse å få bruke/gjengi slike eventuelle tilgjengelige bilder i den kommende boken sin. De Haugesunds’ registrerte båtene det gjelder og som han savner er;

D/S FORCE           Martin Clausen Rederi  1957 – 1959

D/S LINDBORG   Alf Lindøe Rederi          1948 – 1969

D/S MARVEL        Hartvig Larsen Rederi  1951 – 1967

Erik (e-post: erikja@online.no) har enda et spørsmål; han refererer til sjøfarts historiker Dag Bakkas historie om trelastfarten at Kaptein Magne Høen gjorde hele 56 turer til Hvitehavet etter trelast. Kjenner noen til om han kan ha ført èn av disse tre forannevnte Haugesunds-båtene(?). Er der noen av medlemmene som kan tilføre Erik ytterligere info/opplysninger over denne Kapteinen(?).

Foreningen skal sette pris på tilbake-meldinger, enten direkte til Erik (se e-post adresse over), eller eventuelt via vårt kontor/Sekretæren.