Informasjon oppdatert 12. JANUAR 2023

Styret i HSSF inviterer til Medlemsmøte med middag fredag 27. januar 2023, i våre egne lokaler i Skjoldavegen 1.
Terje & Damene serverer denne kvelden fersk kjøtt med løksaus & masse snadder mm.

Oppmøte i god tid før kl. 18.00 for registrering & betaling. Magne & Jon tar imot dere som er/blir bekreftet påmeldte oppe i 2dre etasje. Møtet starter presis kl. 18.00 med oppdateringer fra Styret + evt. Kåsør(er). Middagen serveres som vanlig fom. kl. 19.00,

Påmelding kan skje via e-mail til Sekretæren, sekretar@hssf.no, men dere kan også benytte telefon/SMS til 900 57 513.

Som ved tidligere middagsmøter, er vi nødt til å begrense antall tilstedeværende til 60/62 mann max(!). Bekreftelse på reservasjonen vil bli meddelt den enkelte underveis. En eventuell kansellering skal vennligst meddeles Sekretæren snarest.

NOTE! 
Styret opprettholder “kriteria” for de tilstedeværende, dvs. “Frisk og rask, uten symptomer på verken Covid19 eller derav lignende symptomer. Vennligst ingen forkjølelse, ingen snue eller annet lignende som kan virke belastende for de øvrige tilstedeværende. Styret i HSSF tar til etterretning de seneste smittevernregler som gjelder pr. dato/tidspunkt i dag! Og at vi følger de retningslinjene som HSSF tidligere har meddelt. For de som sådan ønsker, har vi tilgjengelig håndvask såvel som beskyttende ansiktsmasker.
Vi ønsker alle vel møtt til en hyggelig aften.

Hilsen Styret i HSSF v/ Jan Fredrik Mæland / Sekretær – Mobil 900 57 513

Informasjon oppdatert 10. NOVEMBER 2022

Invitasjon til Julebord i Sjømandsforeningen’s lokaler, Skjoldavegen nr 1

Det går mot “end of year”, gyttar. På tide å sette ‘an Terje i gang med juleforberedelser og julemat til oss. 
I år som tidligere år avholder Foreningen 2/to Julebord for sine medlemmer.
Foruten våre medlemmer, benytter vi også anledningen til å invitere gjester.

Våre Julebord avholdes som følger:
Julebord nr. 1:  avholdes Fredag den 25 November 2022
Julebord nr. 2:  avholdes Fredag den 02 Desember 2022

Oppmøte; i god tid før kl 18:00 lt.  Møtet starter presis kl. 18:00 lt.

Efter Juleprogrammet (bl.a. Sjømannspresten) setter vi oss til bords kl. 19:00 lt.
Vi har plass til 60 bordseter under våre middager.

Påmelding kan skje via e-mail til Sekretæren, sekretar@hssf.no, men dere kan også benytte telefon/SMS til 900 57 513. Imidlertid, svar/bekreftelse får dere efterhvert, men ikke umiddelbart.
Som ved tidligere jule-arrangementer skal vi be våre medlemmer informere sin fleksibilitet mht. passende møtedato man ønsker. Dere kan godt nevne “passer”/”passer ikke”, eller “er fleksibel”.
Mtakk for forståelse.

NOTE! 
Viktig vedr Helse- og eventuelle restriksjoner; Vi overlater til medlemmer (og gjester) selv å vurdere sin og andres Helsesituasjon efterhånden. Er man frisk og rask & fri fra symptomer er der “no problems”. Imidlertid, dersom man føler seg “guffen”, er forkjølt, har snue og plages med hoste og/eller er usikker, skal vi henstille at man selv vurderer å avlyse sin tilstedeværelse i lokalene. Vi ønsker at dere alle tar hensyn til hverandre på best mulig måte. Mtakk for forståelse. I tilfelle man blir forhindret i å møte, skal vi sette stor pris på å bli informert asap om samme, fortrinnsvis via tlf eller sms, mtakk.
Ønsker alle vel møtt til et hyggelig julemøte!

Hilsen Jan Fredrik Mæland  –  Sekretær HSSF (mobil 900 57 513)

Informasjon oppdatert 14. OKTOBER 2022

Styret inviterer til Medlemsmøte med middag fredag 28. oktober 2022, i våre egne lokaler i Skjoldavegen 1. Påmelding kan skje via e-mail til Sekretæren, sekretar@hssf.no, men dere kan også benytte telefon/SMS til 900 57 513. Oppmøte i god tid før kl. 18.00 for registrering & betaling. Magne & Jon tar imot dere som er/blir bekreftet påmeldte oppe i 2dre etasje. Møtet starter presis kl. 18.00 med oppdateringer fra Styret + evt. Kåsør(er). Middagen serveres som vanlig
fom. kl. 19.00, og denne kvelden serverer Terje tørrfisk med tilbehør, transportert fra Romsdalen!

Som ved tidligere middagsmøter, er vi nødt til å begrense antall tilstedeværende til 60/62 mann max(!). Bekreftelse på reservasjonen vil bli meddelt den enkelte underveis. En eventuell kansellering skal vennligst meddeles Sekretæren snarest.

Styret opprettholder “kriteria” for de tilstedeværende, dvs. “Frisk og rask, uten symptomer på verken Covid19 eller derav lignende symptomer. Vennligst ingen forkjølelse, ingen snue eller annet lignende som kan virke belastende for de øvrige tilstedeværende. Styret i HSSF tar til etterretning de seneste smittevernregler som gjelder pr. dato/tidspunkt i dag! Og at vi følger de retningslinjene som HSSF tidligere har meddelt. For de som sådan ønsker, har vi tilgjengelig håndvask såvel som beskyttende ansiktsmasker.

Vi ønsker alle vel møtt til en hyggelig aften.

 

Informasjon oppdatert 16. SEPTEMBER 2022

Styret inviterer til medlemsmøte med middag fredag 30. september i våre egne lokaler i Skjoldavegen 1.
Påmelding fortrinnsvis via e-mail til Sekretæren, sekretar@hssf.no, men dere kan også benytte telefon/SMS til 900 57 513.
Oppmøte i god tid før kl. 18.00 for registrering & betaling. Magne & Jon tar imot dere som er/blir bekreftet påmeldte oppe i 2dre etasje.
Møtet starter presis kl. 18.00 med oppdateringer fra Styret + Kåsør(er). Middagen serveres som vanlig fom. kl. 19.00, og denne kvelden serverer Terje Fårikål!

Som ved tidligere middagsmøter, er vi nødt til å begrense antall tilstedeværende til 60/62 mann max.(!). Bekreftelse på reservasjonen vil bli meddelt den enkelte underveis. En eventuell kansellering skal vennligst meddeles Sekretæren snarest.

Styret opprettholder “kriteria” for de tilstedeværende, dvs. “Frisk og rask, uten symptomer på verken Covid19 eller derav lignende symptomer.
Vennligst ingen forkjølelse, ingen snue eller annet lignende som kan virke belastende for de øvrige tilstedeværende. Styret i HSSF tar til etterretning de seneste smittevernregler som gjelder pr. dato/tidspunkt i dag! Og at vi følger de retningslinjene som HSSF tidligere har meddelt. For de som sådan ønsker, har vi tilgjengelig håndvask så vel som beskyttende ansiktsmasker.

Vi ønsker alle vel møtt til en hyggelig aften.

Informasjon oppdatert 12. AUGUST 2022

Styret inviterer til første medlemsmøte med middag etter sommerferien, fredag 26. august i våre egne lokaler i Skjoldavegen 1.
Påmelding kan skje via e-mail til Sekretæren, sekretar@hssf.no, men dere kan også benytte telefon/SMS til 900 57 513.
Oppmøte i god tid før kl. 18.00 for registrering & betaling. Magne & Jon tar imot dere som er/blir bekreftet påmeldte oppe i 2dre etasje.
Møtet starter presis kl. 18.00 med oppdateringer fra Styret + Kåsør(er). Middagen serveres som vanlig fom. kl. 19.00, og denne kvelden serverer Terje salt lammekjøtt/bog, flesk og ertrasuppe!

Som ved tidligere middagsmøter, er vi nødt til å begrense antall tilstedeværende til 60/62 mann max.(!). Bekreftelse på reservasjonen vil bli meddelt den enkelte underveis. En eventuell kansellering skal vennligst meddeles Sekretæren snarest.

Styret opprettholder “kriteria” for de tilstedeværende, dvs. “Frisk og rask, uten symptomer på verken Covid19 eller derav lignende symptomer.
Vennligst ingen forkjølelse, ingen snue eller annet lignende som kan virke belastende for de øvrige tilstedeværende. Styret i HSSF tar til etterretning de seneste smittevernregler som gjelder pr. dato/tidspunkt i dag! Og at vi følger de retningslinjene som HSSF tidligere har meddelt. For de som sådan ønsker, har vi tilgjengelig håndvask så vel som beskyttende ansiktsmasker.

Vi ønsker alle vel møtt til en hyggelig aften.

 

Informasjon oppdatert 13. MAI 2022

Styret inviterer til siste medlemsmøte med middag før sommerferien, fredag 27. mai i våre egne lokaler i Skjoldavegen 1. Påmelding kan skje via e-mail til Sekretæren, sekretar@hssf.no, men dere kan også benytte telefon/SMS til 900 57 513. Oppmøte i god tid før kl. 18.00 for registrering & betaling. Magne & Jon tar imot dere som er/blir bekreftet påmeldte oppe i 2dre etasje.
Møtet starter presis kl. 18.00 med oppdateringer fra Styret + evt. Kåsør(er). Middagen serveres som vanlig fom. kl. 19.00, og denne kvelden serverer Terje sursteik med tilbehør!

Som ved tidligere middagsmøter, er vi nødt til å begrense antall tilstedeværende til 60/62 mann max(!). Bekreftelse på reservasjonen vil bli meddelt den enkelte underveis. En eventuell kansellering skal vennligst meddeles Sekretæren snarest.

Styret opprettholder “kriteria” for de tilstedeværende, dvs. “Frisk og rask, uten symptomer på verken Covid19 eller derav lignende symptomer. Vennligst ingen forkjølelse, ingen snue eller annet lignende som kan virke belastende for de øvrige tilstedeværende. Styret i HSSF tar til etterretning de seneste smittevernregler som gjelder pr. dato/tidspunkt i dag! Og at vi følger de retningslinjene som HSSF tidligere har meddelt. For de som sådan ønsker, har vi tilgjengelig håndvask såvel som beskyttende ansiktsmasker.

Vi ønsker alle vel møtt til en hyggelig aften.

Informasjon oppdatert 15. APRIL 2022

Styret inviterer til Medlemsmøte med middag fredag 29. april 2022, i våre egne lokaler i Skjoldavegen 1. Påmelding kan skje via e-mail til Sekretæren, sekretar@hssf.no, men dere kan også benytte telefon/SMS til 900 57 513. Oppmøte i god tid før kl. 18.00 for registrering & betaling. Magne & Jon tar imot dere som er/blir bekreftet påmeldte oppe i 2dre etasje. Møtet starter presis kl. 18.00 med oppdateringer fra Styret + evt. Kåsør(er). Middagen serveres som vanlig
fom. kl. 19.00, og denne kvelden serverer Terje tørrfisk med tilbehør, transportert fra Romsdalen!

Som ved tidligere middagsmøter, er vi nødt til å begrense antall tilstedeværende til 60/62 mann max(!). Bekreftelse på reservasjonen vil bli meddelt den enkelte underveis. En eventuell kansellering skal vennligst meddeles Sekretæren snarest.

Styret opprettholder “kriteria” for de tilstedeværende, dvs. “Frisk og rask, uten symptomer på verken Covid19 eller derav lignende symptomer. Vennligst ingen forkjølelse, ingen snue eller annet lignende som kan virke belastende for de øvrige tilstedeværende. Styret i HSSF tar til etterretning de seneste smittevernregler som gjelder pr. dato/tidspunkt i dag! Og at vi følger de retningslinjene som HSSF tidligere har meddelt. For de som sådan ønsker, har vi tilgjengelig håndvask såvel som beskyttende ansiktsmasker.

Vi ønsker alle vel møtt til en hyggelig aften.

Informasjon oppdatert 10. februar, 2022

Vedr. foreningens planlagte middag/årsmøte 25. februar 2022; Med forbehold at COVID-smittesituasjonen forblir “uforandret”, eventuelt forbedres MEN ikke forverres, planlegger Styret å avholde Medlemsmøte (årsmøte 2022) med middag fredag den 25. februar agw. Vi skal vennligst be medlemmene melde seg på via mail og/eller sms/telefon til Sekretæren (sekretar@hssf.no eller mobil; 900 57 513). Som ved tidligere seneste middagsmøter, er vi nødt til å begrense antall tilstedeværende til 60/62 mann max(!). Påmelding til årsmøtet/middagen kan starte f.o.m. fredag 11. februar, – som vanlig 14 dager “in advance”. Bekreftelse på reservasjonen vil bli meddelt den enkelte underveis. En eventuell kansellering skal vennligst meddeles Sekretæren snarest, takk.

Uansett, men basèrt på dagen’s (COVID19) smittesituasjon, skal vi be den enkelte møtedeltaker bekrefte seg er fri for Covid19-symptoner, ikke er forkjølt, ingen snue, ikke har luftveisproblemer og er ved generelt god helse (“alder tatt i betraktning”). Dette av ikke minst solidariske hensyn til de andre deltakerne. Mange takk for din forståelse at nødvendige hensyn blir tatt. I våre lokaler har vi ansiktsmasker, munnbind, samt hygienisk håndsprit for vask, – for dere som sådan ønsker å bruke dette.

Det blir ingen avisannonse denne gangen heller. Dersom helse-/styresmakter eventuelt kommer med (ytterligere) restriksjoner og/eller begrensninger, skal dette bli meddelt til de påmeldte deltakerne.

Takk for oppmerksomheten.