Informasjon oppdatert 16. SEPTEMBER 2022

Styret inviterer til medlemsmøte med middag fredag 30. september i våre egne lokaler i Skjoldavegen 1.
Påmelding fortrinnsvis via e-mail til Sekretæren, sekretar@hssf.no, men dere kan også benytte telefon/SMS til 900 57 513.
Oppmøte i god tid før kl. 18.00 for registrering & betaling. Magne & Jon tar imot dere som er/blir bekreftet påmeldte oppe i 2dre etasje.
Møtet starter presis kl. 18.00 med oppdateringer fra Styret + Kåsør(er). Middagen serveres som vanlig fom. kl. 19.00, og denne kvelden serverer Terje Fårikål!

Som ved tidligere middagsmøter, er vi nødt til å begrense antall tilstedeværende til 60/62 mann max.(!). Bekreftelse på reservasjonen vil bli meddelt den enkelte underveis. En eventuell kansellering skal vennligst meddeles Sekretæren snarest.

Styret opprettholder “kriteria” for de tilstedeværende, dvs. “Frisk og rask, uten symptomer på verken Covid19 eller derav lignende symptomer.
Vennligst ingen forkjølelse, ingen snue eller annet lignende som kan virke belastende for de øvrige tilstedeværende. Styret i HSSF tar til etterretning de seneste smittevernregler som gjelder pr. dato/tidspunkt i dag! Og at vi følger de retningslinjene som HSSF tidligere har meddelt. For de som sådan ønsker, har vi tilgjengelig håndvask så vel som beskyttende ansiktsmasker.

Vi ønsker alle vel møtt til en hyggelig aften.

 

 

Informasjon oppdatert 12. AUGUST 2022

Styret inviterer til første medlemsmøte med middag etter sommerferien, fredag 26. august i våre egne lokaler i Skjoldavegen 1.
Påmelding kan skje via e-mail til Sekretæren, sekretar@hssf.no, men dere kan også benytte telefon/SMS til 900 57 513.
Oppmøte i god tid før kl. 18.00 for registrering & betaling. Magne & Jon tar imot dere som er/blir bekreftet påmeldte oppe i 2dre etasje.
Møtet starter presis kl. 18.00 med oppdateringer fra Styret + Kåsør(er). Middagen serveres som vanlig fom. kl. 19.00, og denne kvelden serverer Terje salt lammekjøtt/bog, flesk og ertrasuppe!

Som ved tidligere middagsmøter, er vi nødt til å begrense antall tilstedeværende til 60/62 mann max.(!). Bekreftelse på reservasjonen vil bli meddelt den enkelte underveis. En eventuell kansellering skal vennligst meddeles Sekretæren snarest.

Styret opprettholder “kriteria” for de tilstedeværende, dvs. “Frisk og rask, uten symptomer på verken Covid19 eller derav lignende symptomer.
Vennligst ingen forkjølelse, ingen snue eller annet lignende som kan virke belastende for de øvrige tilstedeværende. Styret i HSSF tar til etterretning de seneste smittevernregler som gjelder pr. dato/tidspunkt i dag! Og at vi følger de retningslinjene som HSSF tidligere har meddelt. For de som sådan ønsker, har vi tilgjengelig håndvask så vel som beskyttende ansiktsmasker.

Vi ønsker alle vel møtt til en hyggelig aften.

 

 

 

Informasjon oppdatert 13. MAI 2022

Styret inviterer til siste medlemsmøte med middag før sommerferien, fredag 27. mai i våre egne lokaler i Skjoldavegen 1. Påmelding kan skje via e-mail til Sekretæren, sekretar@hssf.no, men dere kan også benytte telefon/SMS til 900 57 513. Oppmøte i god tid før kl. 18.00 for registrering & betaling. Magne & Jon tar imot dere som er/blir bekreftet påmeldte oppe i 2dre etasje.
Møtet starter presis kl. 18.00 med oppdateringer fra Styret + evt. Kåsør(er). Middagen serveres som vanlig fom. kl. 19.00, og denne kvelden serverer Terje sursteik med tilbehør!

Som ved tidligere middagsmøter, er vi nødt til å begrense antall tilstedeværende til 60/62 mann max(!). Bekreftelse på reservasjonen vil bli meddelt den enkelte underveis. En eventuell kansellering skal vennligst meddeles Sekretæren snarest.

Styret opprettholder “kriteria” for de tilstedeværende, dvs. “Frisk og rask, uten symptomer på verken Covid19 eller derav lignende symptomer. Vennligst ingen forkjølelse, ingen snue eller annet lignende som kan virke belastende for de øvrige tilstedeværende. Styret i HSSF tar til etterretning de seneste smittevernregler som gjelder pr. dato/tidspunkt i dag! Og at vi følger de retningslinjene som HSSF tidligere har meddelt. For de som sådan ønsker, har vi tilgjengelig håndvask såvel som beskyttende ansiktsmasker.

Vi ønsker alle vel møtt til en hyggelig aften.

Informasjon oppdatert 15. APRIL 2022

Styret inviterer til Medlemsmøte med middag fredag 29. april 2022, i våre egne lokaler i Skjoldavegen 1. Påmelding kan skje via e-mail til Sekretæren, sekretar@hssf.no, men dere kan også benytte telefon/SMS til 900 57 513. Oppmøte i god tid før kl. 18.00 for registrering & betaling. Magne & Jon tar imot dere som er/blir bekreftet påmeldte oppe i 2dre etasje. Møtet starter presis kl. 18.00 med oppdateringer fra Styret + evt. Kåsør(er). Middagen serveres som vanlig
fom. kl. 19.00, og denne kvelden serverer Terje tørrfisk med tilbehør, transportert fra Romsdalen!

Som ved tidligere middagsmøter, er vi nødt til å begrense antall tilstedeværende til 60/62 mann max(!). Bekreftelse på reservasjonen vil bli meddelt den enkelte underveis. En eventuell kansellering skal vennligst meddeles Sekretæren snarest.

Styret opprettholder “kriteria” for de tilstedeværende, dvs. “Frisk og rask, uten symptomer på verken Covid19 eller derav lignende symptomer. Vennligst ingen forkjølelse, ingen snue eller annet lignende som kan virke belastende for de øvrige tilstedeværende. Styret i HSSF tar til etterretning de seneste smittevernregler som gjelder pr. dato/tidspunkt i dag! Og at vi følger de retningslinjene som HSSF tidligere har meddelt. For de som sådan ønsker, har vi tilgjengelig håndvask såvel som beskyttende ansiktsmasker.

Vi ønsker alle vel møtt til en hyggelig aften.

Informasjon oppdatert 10. februar, 2022

Vedr. foreningens planlagte middag/årsmøte 25. februar 2022; Med forbehold at COVID-smittesituasjonen forblir “uforandret”, eventuelt forbedres MEN ikke forverres, planlegger Styret å avholde Medlemsmøte (årsmøte 2022) med middag fredag den 25. februar agw. Vi skal vennligst be medlemmene melde seg på via mail og/eller sms/telefon til Sekretæren (sekretar@hssf.no eller mobil; 900 57 513). Som ved tidligere seneste middagsmøter, er vi nødt til å begrense antall tilstedeværende til 60/62 mann max(!). Påmelding til årsmøtet/middagen kan starte f.o.m. fredag 11. februar, – som vanlig 14 dager “in advance”. Bekreftelse på reservasjonen vil bli meddelt den enkelte underveis. En eventuell kansellering skal vennligst meddeles Sekretæren snarest, takk.

Uansett, men basèrt på dagen’s (COVID19) smittesituasjon, skal vi be den enkelte møtedeltaker bekrefte seg er fri for Covid19-symptoner, ikke er forkjølt, ingen snue, ikke har luftveisproblemer og er ved generelt god helse (“alder tatt i betraktning”). Dette av ikke minst solidariske hensyn til de andre deltakerne. Mange takk for din forståelse at nødvendige hensyn blir tatt. I våre lokaler har vi ansiktsmasker, munnbind, samt hygienisk håndsprit for vask, – for dere som sådan ønsker å bruke dette.

Det blir ingen avisannonse denne gangen heller. Dersom helse-/styresmakter eventuelt kommer med (ytterligere) restriksjoner og/eller begrensninger, skal dette bli meddelt til de påmeldte deltakerne.

Takk for oppmerksomheten.

 

[/section]