Organisasjon

STYRET I HAUGESUND SJØMANDS- OG SKIPPERFORENING:

Fom Årsmøtet avholdt den 28 februar 2020 er følgende medlemmer valgt inn i styret:

Formann Sjøkaptein Egil O. Endresen
Nestformann Overstyrmann Ole Johnny Osnes
Styremedlem Sjøkaptein Tor Ringen
Styremedlem Sjøkaptein Jon Tokheim
Styremedlem Sjøkaptein Svein Olav Tollefsen
Varamann Maskinsjef Svein Lyngholm
Varamann Stuert Kristian Solberg
Sekretær Sjøkaptein Jan Fredrik Mæland
Organisasjonsplan

Representanter i Legater & Komitéer fra foreningen

Innstillingsnemda (Valgkomitèn) består av følgende medlemmer:
Sjøkaptein Tore Lura & SkipsElektriker Ove Aronsen
Varamann; Foreningens Sekretær
 • Hanna Brummenæs’s og Bertha Torgersens Legat til støtte for sjømannsenker eller gamle ubemidlede sjømenn:
 • (Legatet er overført fra Haugesund Kommune i 2015 for å bli videre-ført i regi av HSSF)
  Styreformann; Formann i HSSF Sjøkaptein Egil O. Endresen.
 • Styremedlem Sjøkaptein Øyvind Bårdsen, representerer HSSF.
 • Styremedlem Bystyrerepresentant Rita Leinan (H).
 • Sekretær;  Sjøkaptein Jan Fredrik Mæland, Sekretær HSSF.
Foreningen’s Arrangementskomitè består av følgende medlemmer:
Formann: Sigurd Salomonsen, John Misje, Terje Risanger, Edmund Høyvik og Magne Rossehaug..
 • Jenny og Olav Østensjø’s Legat til støtte for sjømenn og fiskere bosatt i Haugesund:
 • (Legatet er overført fra Haugesund Kommune i 2015 for å bli videre-ført i regi av HSSF)
  Styreformann; Formann i HSSF Sjøkaptein Egil O. Endresen.
 • Styremedlem Sjøkaptein Jon Tokheim, representerer HSSF.
 • Styremedlem Representant fra H-Kommune Administrasjonen Jo Inge Wang Hagland.
 • Sekretær; Sjøkaptein Jan Fredrik Mæland, Sekretær HSSF.
Vedlikeholds komitéen(*utgår, komitèen går inn i «nye Husstyret)
 • Stiftelsen «Sjømennenes Aldershjem»
 • representeres av følgende medlemmer fra HSSF:
  Maskinsjef Svein Lyngholm og Sjøkaptein Jon Tokheim
«nye» Husstyret (m/bl.a. Vedlikehold, Innkjøp o.a.)
Nestformann Ole Johnny Osnes, Harald Helgesen, Svein Inge Mæland, Terje Risanger samt Sekretær.
Interesseforeningen for kystkultur langs
Karmsundet (IKK):
Denne utgår pga ingen akrivitet.
Haugesunds Handelskammer:
Egil O. Endresen, varamann Tor Ringen
Torkel Kvale og hustru Hilma’s fond:
Tor Ringen, Arne Hallesen samt foreningens sekretær
Haugesund Sjømands- og Skipperforening er utviklet av Open Solutions