Torkel Kvale og hustru Hilma’s hederspris

Informasjon om hvordan «Torkel Kvale og hustru Hilma’s hederspris» ble opprettet og hvem som har mottatt denne tidligere:

«Torkel Kvale og hustru Hilma’s hederspris» ble av styret besluttet opprettet i september 1991 etter at HSSF hadde mottatt en større pengegave fra skipshandler Torkel Kvale. Kvale var svært glad for at HSSF ville opprette en hederspris, samt at hans avdøde kones navn også var med i navnet på hedersprisen.

Av statuettene til Hedersprisen fremgår det at den årlige avkastingen av pengegaven skal, eller for flere år samlet tildeles en eller flere som har fremmet sjøfolkenes- eller sjøfartens interesser. 

Den første utdelingen ble gjort i 1993.

1993: Det var programsekretær i NRK, Magne Misje, som fikk prisen for hans programmer om sjøfolkene og spesielt krigsseilernes situasjon etter krigen.
TV-serien – ”Evig Heder” – som omhandlet sjøfolkenes situasjon under 2. verdenskrig.

 1996: Den andre som fikk prisen var maskinsjef Rasmus Pedersen, i 1996. Han fikk den for sin iherdige innsats for å bedre sjøfolks kår – spesielt med hensyn til en forbedring av sjømannspensjonen.

1998: Tredjemann som fikk prisen, var skipsreder Laurits Eidesvik i 1998. Han var en iherdig talsmann for å benytte norske sjøfolk på norske skip.

2002: I 2002 ble prisen delt mellom stortingsrepresentant Inger Stolt Nielsen og Lasse Skjoldal. Inger Stolt Nielsen fikk prisen for sin politiske innsats for sjøfolkene. Lasse Skjoldal fikk den for sitt arbeid for det maritime miljøet i Haugesund med arrangering av Havnedagene og arbeidet med å få reist minnesmerket  ”Propellen” – til minne om sjøfolk som ble borte på havet.

2005: Den 16. september 2005 ble prisen tildelt Sverre Meling jr. Han har, gjennom sitt arbeid i Haugesund Rederiforening og Maritimt Forum, gjort en stor innsats til fremme av skipsfartens interesser, bevaring av arbeidsplassene om bord samt rekruttering til sjømannsyrket.

2007: Den sjuende i rekken av verdige prisvinnere er sjømannsprest Bjarne Hjelvik. Han får hedersprisen for sitt gode arbeid blant sjøfolk ute og her i foreningen. Utdelingen skjer på medlemsmøte den 23. mars 2007.

 2008:  ”Torkel Kvale og hustru Hilma’s Hederspris” for året 2008, ble tildelt Bjørn Toft, Haugesund, for at han har gitt krigsseilerne et sted å være og at han har vært aktiv i arbeid med å markere krigsseilernes innsats.

2010: Komiteen for Torkel Kvale og hustru Hilma’s Hederspris hadde møte den 19. januar, 2010. Komiteen ble enige om å foreslå, overfor styret, at hedersprisen, med et beløp på kr 10.000, blir tildelt Leif M. Bjørkelund, Tysvær. Begrunnelsen for å tildele ham hedersprisen er følgende: «Han har gitt ut to bøker om Haugesunds flåte. Det har han gjort på en framifrå måte. Om hvalfangst og  ”Sjøfolk i krig” har han skrevet, Og tatt vare på minner om det daglige strevet. Styret i Haugesund Sjømands og Skipperforening, Uttaler derfor at de er av den mening. At han en Hederspris vel har fortjent. Det ville nok Torkel og Hilma selv også ment.» JBS

2013: Torkel Kvale og hustru Hilma’s Hederspris ble tildelt Skipsreder Johannes Solstad. Han får hedersprisen for å ha vist vilje og evne til å forankre rederivirksomheten i lokalmiljøet i Skudeneshavn. Ved å satse på norske sjøfolk har han bidratt til å opprettholde sysselsettingen og rekrutteringen til sjømannsstanden.

2024: Komiteen for Torkel Kvale og hustru Hilma’s Hederspris ble enige om å foreslå, overfor styret, at hedersprisen for 2024 tildeles Sjømannslege Torleiv Kvalvik.
Styret i Haugesund Sjømands og Skipperforening, uttaler at de er av den samme mening og har herved gleden av å tildele Torleiv Kvalvik «Torkel Kvale og hustru Hilma’s hederspris»
Begrunnelsen for å tildele ham hedersprisen er følgende: 
Torleiv har praktisert som sjømannslege i Haugesund siden 1984. I løpet av disse 40 årene har han nedlagt et stort og verdifullt arbeid for sjøfolkenes helse.

se link:  Torkel Kvales og hustru Hilmas hederspris til Torleiv Kvalvik sr. — Maritimt Forum (maritimt-forum.no)

Hvem var Torkel Kvale som har fått navnet til hedersprisen?

Torkel Kvale var født på Hauge i Haugesund, den 23.juni 1909 og døde 15.juli 1998, 89 år gammel. Urne nedsatt ved Torvastad kirke den 30.september 1998. Som unge gutter flest på den tiden reiste også Torkel til sjøs. I 1933 var han ferdig med styrmannsskolen og året etter var han ferdig med skipperskolen. Dette var trettiårene på det verste, og som nyutdannet navigatør kunne en knapt drømme om å få en lettmatros/matros jobb uten å ha fulført radioskolen i tillegg. Torkel reiste så til Sør-Afrika, hvor Durban og Johannesburg ble hans arbeidssted, før han etablerte egen Skipshandel i Cape Town i 1938. Han hadde da også fått sin kone Hilma, født Garthe fra Torvastad, ned til Cape Town. Hilma var født 27.10.1910 og døde 31.01.1990. Torkel og Hilma var meget gjestfrie og mang en sjømann ble invitert hjem til dem. Det var sterk vekst i skipsfarten og mange norske skip anløp Cape Town (Hvalfangst og etter stenging av Suezkanalen i 1967). Etablerte også filialer i Durban og Port Elisabeth. Torkel Kvale var ofte på besøk i Haugesund og bodde da i sitt barndomshjem på Hauge. Torkel Kvale ble medlem i HSSF i 1979 og Æresmedlem i 1991.

Egil O. Endresen