“Kølafondet” 2024

Gode medlemmer,

Norges Rederforbunds Sjømannsfond av 1918 deler hvert år ut en premie på kr. 8.000 til sjøfolk med 30 års fartstid som er fylt 62 år innen 1.juli det året de søker.Fondet ble opprettet ved at norske skipsredere skjenket sine andeler av Krigsforsikringens overskudd til et fast fond til minne om norske sjøfolks innsats i krigen 1914-1918.Premien skal være en påskjønnelse for lang og tro tjeneste. Fondet kalles populært blant sjøfolk for ”Kølafondet”. I 2022 ble 120 sjøfolk tildelt premie fra fondet, i 2021 var det 118.Det stilles visse krav om alder, fartstid, fartstype og fartøystørrelse.

Søknaden kan innleveres til den lokale sjømannsforening (HSSF) eller rederiforening innen 1. mars 2024.
(se vedlagte dokumenter Info Kolafondet 2024, Kvalifikasjonskrav 2024 og Søknadsskjema 2024)

Mvh hilsen for styret i Haugesund Sjømands- og SkipperforeningJan Fredrik Mæland, tlf. 900 57 513

INFO KOLAFONDET 2024
KVALIFIKASJONSKRAV
SØKNADSSKJEMA 2024