“Kølafondet” 2023

Gode medlemmer.

Norges Rederforbunds Sjømannfond av 1918, deler hvert år ut en premie på kr. 8.000,- til sjøfolk med 30 års fartstid, som er fylt 62 år innen 1. juli det året de søker.
Fondet kalles populært blant sjøfolk for “Kølafondet”.
Se vedlagte informasjon om muligheten for å søke om sådan “premie”. Søknadsfristen er 1. mars 2023

NB: For ytterligere opplysninger, vennligst kontakt Sekretæren i HSSF, e-post:  sekretar@hssf.no  eller telefon 900 57 513

2023.01.17_Info_Kølafondet