Historisk Fartøy; “D/S Hestmanden”, anløper Haugesund Tirsdag 09 August 2022

Til våre medlemmer med familie & kjente;

Styret i Haugesund Sjømands og Skipperforening (HSSF) ønsker å meddele sine medlemmer om det forestående havnebesøket av “Hestmanden” som ankommer Haugesund på Tirsdag morgen den 9. August. Dere kjenner vel alle til historien til “Hestmanden”, som har deltatt i seilaser under de to verdenskrigene, som er renovert ved hjelp av statlige så vel private midler, og som deltar med frivillige og engasjerte mannskaper langs norskekysten i sommermånedene. “Hestmanden” holder “åpent skip” for besøkende fra kl. 11.00 formiddag til kl. 17.00 hver ettermiddag fra Tirsdag – tom Lørdag den 13. August. De besøkende blir vist om bord “inside/outside” samt gitt historikken til skipet. Guidene er fra “sine egne seilende mannskaper” om bord.
Skipet har allerede tilbakelagt mange havne-visitter på sitt tokt denne sommeren, bl.a. på Stord (Leirvik Havn), og nu seinest Bergen Havn. Et populært anløp i alle havner som hun besøker.
Besøkende blir tatt om bord i “puljer”, så noen eventuelle forsinkelser bør påregnes.”

NB: Ombord i D/S Hestmanden fredag 12. august kl. 13.00, holder formannen vår Egil O. Endresen, foredrag om krigen i PG fra 1980 til 1988 (T/T Thorshavet siste reis).

Se også seilingsplanen:
https://www.vestagdermuseet.no/d-s-hestmanden-seilingsplan-2022/

Med vennlig hilsen
Jan Fredrik Mæland
Sekretær – HSSF