Edwin Vangsnes

Sjøkaptein Edwin Vangsnes har blitt utnevnt til æresmedlem av foreningen.

Kaptein Vangsnes, som har vært foreningens formann de siste 8 år, har i sin tid som formann i foreningen gjort en utmerket jobb. I hans tid som formann har det bl.a. blitt gjort en stor jobb med opprustning av foreningens hus i Skjoldavegen 1. Huset ble reparert og pusset opp både utvendig og innvendig. Innvendig var det særlig kjøkkenet som ble oppgradert til en god og vel fungerende standard.

Overrekkelsen av diplomet som er det synlige bevis på hederen ble overrakt av påtroppende formann, sjøkaptein Tore Lura, på medlemsmøtet den 26. mars 2010.