Tall Ships Race 2010

sørlandetThe Tall Ships’ Races 2010

NB! Turen er nå avsluttet.

Alle foreningens medlemmer inviteres til å foreslå barn/barnebarn i aldersgruppen 15 – 25 år som er interessert i å delta som medseiler på ”Sørlandet” til sommeren. Hvis det kommer inn flere forslag trekker vi lodd om plassen. Frist for å sende forslag til styret er 26.mars. Vi trenger navn, fødselsdato adresse, emailadresse, mobilnr. og navn på forslagsstiller.

Her er mer informasjon:
Haugesund har reservert 20 plasser med ”Sørlandet” fra Kristiansand  til Hartlepool (regatta i TSR) og retur til Kristandsand.
Påmønstring i Kristiansand lørdag 31.juli etter kl.15, avreise 1.august med ankomst Hartlepool 7.august.

Avreise fra Hartlepool tirsdag 10.august med ankomst Kristiandsand fredag 13.august kl.1100. Alle bor om bord hele perioden med full pensjon. Vi regner med fellestransport Haugesund-Kristiansand t/r.

Alle medseilere blir innkalt til et orienteringsmøte før sommeren. Egen brosjyre for båten blir utdelt i god tid før avreise. Havnedirektør Odd Einar Mæland blir leder for vår gruppe og deltar hele veien.

Foreningen vil betale for alle utgifter og kostnader og vil i tillegg gi den heldige gutt eller pike lommepenger.

Kart

Jeg ber alle snakke med barn/barnebarn om dette og håper på mange forslag. Jeg kan garantere at den heldige får en opplevelse for livet.

Med vennlig hilsen,
Tore Lura,
Forman i HSSF.