Ord til minne om sjøkaptein Magne S. Løvland

Kaptein Magne LøvlandOrd til minne om sjøkaptein Magne S. Løvland (1935 – 2009)

Æresmedlem av

Haugesund Sjømands og Skipperforening

Innehaver av Rederiforbundets Gullmedalje.

Han var sjømann og medlem av vår gode forening

Han var stolt av sitt yrke, det gav livet hans mening.

I 30 år var han medlem blant de andre ordinære,

I 2005 ble han hedret som et medlem av ære.

Han var aktiv i foreningen og alltid til stede.

Som sekretær han passet på at allting var rede.

På medlemsmøtene likte han seg best.

Men han sa aldri «møte» – han gikk alltid på FEST!

Og når Shantykoret holdt sitt lutefisklag,

Da var han med og riktig i slag.

Han var aktiv i koret, der følte han seg hjemme.

Nå er det et tomrom – der savnes hans stemme.

Hans venner i foreningen føler også et savn.

De sender hilsen med til hans siste havn.

Men savnet hans hustru, barn og familie må tåle,

Er større enn noen av oss andre kan måle.

Det gjør godt å ha kjent denne hedersmann.

Den gode skipper som førte skuta klar land.

Og som alltid for farene tok seg i akt,

Inntil skuta var i havn, og det var trygt å gå av vakt.

Hans livsseilas er over. Til slutt kom avgangstiden.

Han kastet loss for siste reise, over til den andre siden.

Der vil han fortøye vel, både forut og akter,

Som vanlig vil han gjøre det uten store fakter.

Kaptein Løvland på brua er vant med rutinen.

Med telegrafen han slått: «Vel i maskinen»:

*************

På vegne av

Haugesund Sjømands og Skipperforening

Jon Bendik Wegner Storesund.

Sekretær