Medlemsmøter o.a. gjennom året 2020.

Dato 12 mars 2020.  VIKTIG MELDING TIL VÅRE MEDLEMMER HSSF;

VEDR CORONA SMITTE-FARE & BEGRENSET ADGANG TIL LOKALENE.

Iht Myndighetenes & Kommunens seneste anbefalinger og forskrifter har Foreningens Styre vedtatt å utsette våre tradisjonelle medlemsmøter i våre to øvre etasjer, inntil videre. Foreningens lokaler er derfor lukket fremover til etter Påsken. Dette vil bl.a. bety at vår tradisjonelle «Torsdags kaffi med nystekte vafler» forhåpentligvis kan åpne igjen den 16. April agw. Dette betyr også at vårt forestående Medlemsmøte-/middag som var planlagt til Fredag den 27 mars følgelig også er avlyst og utsatt, – inntil videre.

Styret opplyser videre at det kan bli «justeringer» og/eller forandringer i 2020-Programmet for Medlemsmøtene fremover inntil «smittefare-begrensningene» blir opphevet fra det Kommunale såvel som fra våre Myndigheters side. Styret skal komme tilbake til disse eventuelle forandringene/justeringene etterhvert og på et seinere tidspunkt.

Styret oppfordrer til god & grundig hygiene til alle tider på alle steder.

2020-programmet ser derfor ut som følger, (*MERK «overstrykning»);

Medlemsmøte fredag den 31. Januar, Meny: Ferskt kjøtt med løksaus.

Medlemsmøte/General Forsamling fredag 28 Februar; Kjøtt & flesk.

Medlemsmøte fredag den 27 Mars, Meny;  Skrei.  UTSATT/AVLYST.

Medlemsmøte fredag den 24 April. Meny: Klippfisk (Tørrfisk).

Den 17. Mai arrangerer Foreningen Kake med forfriskninger.

Medlemsmøte fredag den 29 mai, Meny; Sursteik.

Vi holder «sommer lukket» gjennom Juni & Juli måned.

Medlemsmøte fredag den 28 august, Meny; Salt kjøtt & flesk.

Medlemsmøte fredag den 25. september, Meny; Fårikål.

Medlemsmøtet fredag den  30. oktober, Meny; Klippfisk (Tørrfisk).

Julemøter/Julebord blir avholdt Fredagene 27. november og den 04. desember

På begge julemøtene serveres tradisjonell ribbe, medister med tilbehør.

Du melder deg på til medlemsmøte via E-post: sekretar@hssf.no  eller per telefon 90057513. Du vil få en bekreftelse fra sekretæren når din påmelding er registrert.

Kleskode; Jakke og slips. Møtene starter presis kl 18:00 lt., såfremt intet annet er opplyst.

VIKTIG Vedr. påmelding til møtene: Fra en del medlemmer er det reist kritikk mot at påmeldingslistene er så godt som fulltegnet innen annonsen står i avisen. For å gi medlemmene mest mulig likeverdig sjanse til å melde seg på, har styret bestemt at ingen påmelding skjer før annonsen har stått i avisen, dvs 14 dager før møtet. De som (dessverre) ikke får plass, skal få anledning til å tegne seg på sikker plass til neste møte. Vennligst MERK at vi kan ta imot max 64 personer (medlemmer, gjester, Kåsører) til våre møter.

Haugesund Sjømands- og Skipperforening er utviklet av Open Solutions