Medlemsmøter o.a. gjennom året 2020.

Dato 12 Mai 2020.  VIKTIG MELDING TIL VÅRE MEDLEMMER HSSF og i fortsettelse av tidligere melding publisert i Mars & April måned d.å.;

VEDR CORONA SMITTE-FARE & BEGRENSET ADGANG TIL LOKALENE.

Iht Myndighetenes & Kommunens seneste anbefalinger og forskrifter har Foreningens Styre vedtatt å utsette våre tradisjonelle medlemsmøter i våre to øvre etasjer, inntil videre. *NYTT av dato; Foreningens lokaler er derfor lukket fremover «på ubestemt tid». Dette vil bl.a. bety at våre tradisjonelle «Torsdagsmøter med kaffi, nystekte vafler og ekta sjømanns-preik» inntil videre holder stengt. Ytterligere at vårt planlagte 17-mai arrangement (*deltakelse i Folketoget med påfølgende servering kaker/kaffi), samt vårt medlemsmøte-/middag på Fredag den 29 mai er også avlyst og utsatt. Styret ønsker inntil videre å se an utviklingen før det vurderes å «åpne» lokalene igjen for medlems-møter o.a. Vår web-side skal bli oppdatert etter hvert.

Styret opplyser videre at det kan bli «justeringer» og/eller forandringer i 2020-Programmet for Medlemsmøtene fremover inntil «smittefare-begrensningene» blir opphevet fra det Kommunale såvel som fra våre Myndigheters side. Styret skal komme tilbake til disse eventuelle forandringene/justeringene og på et seinere tidspunkt.

Styret oppfordrer til god & grundig hygiene til alle tider på alle steder.

2020-programmet ser derfor ut som følger,(*MERK «overstrykninger»);

Medlemsmøte fredag den 31. Januar, Meny: Ferskt kjøtt med løksaus.

Medlemsmøte/General Forsamling fredag 28 Februar; Kjøtt & flesk.

Medlemsmøtet Fredag den 27 Mars (Meny Skrei) er Utsatt/Avlyst

Medlemsmøtet Fredag den 24 April (Meny; Tørrfisk)  UTSATT/AVLYST.

Vårt tradisjonelle 17. Mai arrangementet i egne HSSF lokaler er avlyst. Iht forespørsler vil representanter fra HSSForeningen forestå kranse-nedleggelser hhv ved «Èn ukjent Sjømanns Grav» på VFG Rossabø samt  ved «De Falnes Minne» tidlig på morgenen på 17 mai.

Medlemsmøte fredag den 29 mai, Meny; Sursteik (avventer….).

Uansett så holder vi «sommer lukket» gjennom Juni & Juli måned.

Medlemsmøte fredag den 28 august, Meny; Salt kjøtt & flesk.

Medlemsmøte fredag den 25. september, Meny; Fårikål.

Medlemsmøtet fredag den  30. oktober, Meny; Klippfisk (Tørrfisk).

Julemøter/Julebord blir avholdt Fredagene 27. november og den 04. desember

På begge julemøtene serveres tradisjonell ribbe, medister med tilbehør.

Du melder deg på til medlemsmøte via E-post: sekretar@hssf.no  eller per telefon 90057513. Du vil få en bekreftelse fra sekretæren når din påmelding er registrert.

Kleskode; Jakke og slips. Møtene starter presis kl 18:00 lt., såfremt intet annet er opplyst.

VIKTIG Vedr. påmelding til møtene: Fra en del medlemmer er det reist kritikk mot at påmeldingslistene er så godt som fulltegnet innen annonsen står i avisen. For å gi medlemmene mest mulig likeverdig sjanse til å melde seg på, har styret bestemt at ingen påmelding skjer før annonsen har stått i avisen, dvs 14 dager før møtet. De som (dessverre) ikke får plass, skal få anledning til å tegne seg på sikker plass til neste møte. Vennligst MERK at vi kan ta imot max 64 personer (medlemmer, gjester, Kåsører) til våre møter.

Haugesund Sjømands- og Skipperforening er utviklet av Open Solutions