Vedr avlyste («utsatte») medlemsmøter- og medlemsmiddager pga Corona-pandemi COVID19. Oppdatering per dato 05.05.2021. Meddelelse til våre medlemmer & brukere.

Vi henviser til våre tidligere meldinger, samt konversasjoner med de enkelte medlemmer gjennom «Corona-året». Det har vært et «vondt & langt» år for oss alle. Vi håper selvsagt at Helsemyndighetene og ikke minst de lokale myndighetene blir forstått og hørt på for å ta «knekken på» smitten, og at vi snart kan se frem til et mer sosialt nærvær enn den perioden vi har lagt bak oss. Styret i HSSF uttrykker sin hilsen til dere alle, samt takker dere alle for den forståelse at vi har vært nødt til å overholde smittevern-reglene i èn sååå lang periode med lukkede lokaler. Vi skal håpe vi snart får komme sammens igjen.

Enn så lenge er der ikke noen store forandringer mht smittefaren ei heller sammenkomster i større omfang.

VI GJENTAR DERFOR; VEDR COVID19 SMITTE-FARE & BEGRENSET ADGANG TIL LOKALENE.

Foreningens Styre følger Myndighetenes & Kommunens anbefalinger og forskrifter som gjelder COVID19 smittevern. Foreningens Styre har derfor vedtatt å utsette (*les; avlyse) våre tradisjonelle medlemsmøter, inntil videre. Foreningens lokaler forblir derfor fortsatt lukket fremover «på ubestemt tid». Dette er selvsagt sterkt beklagelig, men det er dessverre ingen annen utvei, – foreløpelig.

Styret følger utviklingen etter beste evner. Så snart det «åpner seg» muligheter & tillatelser for oss å komme sammens igjen på «èn normal og sikker» måte, skal vi annonsere og holde våre medlemmer best mulig oppdatert. Dere har lov og må gjerne ta kontakt med undertegnede/Sekretæren om dere har spørsmål.

Realistisk forventer vi/Styret at det tidligste vi får lov å åpne opp igjen kan bli på etter-sommeren/ila høsten, agw.

*til orientering; Når det gjelder 17 mai er HSSF forespurt og har bekreftet at èt av våre medlemmer legger ned krans på «Èn ukjent sjømands Grav» tidlig morgen på Vår Frelsers Gravlund Rossabø, samt det samme skjer på «Ludolf Eides Plass». Sekretæren forestår kransenedleggelsen på VFG Rossabø, og medlem Ove Aronsen forestår kransenedleggelsen på Ludolf Eides Plass. Tidspunkt o.a. vil dere finne i 17mai-heftet som blir annonsert.

Årskontingenten Medlemskap 2021 vil bli sendt ut ila slutten på Mai, begynnelsen på Juni. Vi sender ut på mail til dere som har samme, og i posten til dere som ikke har/eller enda ikke har opplyst Sekretæren om èn mailadresse.

Da vil vi ønske dere alle èn flott Mai-måned videre. Take care, og husk hygienen. Takk for oppmerksomheten.

Haugesund Sjømands- og Skipperforening er utviklet av Open Solutions