Medlemsmøter gjennom året 2019

Styret ønsker alle sine medlemmer et hjertelig Godt Nytt År 2019.

Vi minner om Torsdag-kaffen & nystekte vafler med oppstart den 24 Januar.

Kaffi & vafler fra 24.01. – frem til 23.05., – deretter fra 30.08. frem til 21.11.

KAFFI/VAFLER TORSDAGER fra kl 11:00 – ca 12:30 lt  – «i sesongen».

———–

Styret bekrefter følgende planlagte møte-datoer med middager o.a. for 2019;

MEDLEMSMØTER  Året 2019 er planlagt arrangert på følgende datoer:

Medlemsmøte fredag den 25. januar 2019.

På menyen står Ferskt kjøtt, grønt fòr med løksaus & tilbehør.

Årsmøte / General Forsamling fredag den 22. februar

Til middag serveres Salt kjøtt, flesk og ertesuppe med tilbehør.

Medlemsmøte fredag den 29. mars.

Til middag serveres Fersk torsk med sedvanlig tilbehør.

Medlemsmøte fredag den 26. april

Denne kvelden serveres Klippfisk (Tørrfisk) med tilbehør.

17. mai; Påminnelse Folketoget, deretter kaffe, kake & forfriskninger i våre lokaler.

Medlemsmøte fredag den 24. mai

Til middag serveres (igjen) Salt kjøtt, flesk og ertesuppe med tilbehør.

Medlemsmøte fredag den 30. august

På menyen denne kvelden står det Salt kjøtt, flesk og ertesuppe med tilbehør.

Medlemsmøte fredag den 27. september

På menyen denne kvelden står det Fårikål med tradisjonelt tilbehør.

Medlemsmøtet fredag den  25. oktober

På menyen står det Klippfisk (Tørrfisk) med tilbehør.

Julemøter/Julebord arrangeres Fredagene 29. november og den 06. desember

På begge julemøtene serveres tradisjonell ribbe, medister med tilbehør.

Du melder deg på til medlemsmøte via E-post: sekretar@hssf.no  eller per telefon 90057513. Du vil få en bekreftelse fra sekretæren når din påmelding er registrert.

Kleskode; Jakke og slips. Møtene starter presis kl 18:00 lt., såfremt intet annet er opplyst.

VIKTIG Vedr. påmelding til møtene: Fra en del medlemmer er det reist kritikk mot at påmeldingslistene er så godt som fulltegnet innen annonsen står i avisen. For å gi medlemmene mest mulig likeverdig sjanse til å melde seg på, har styret bestemt at ingen påmelding skjer før annonsen har stått i avisen, dvs 14 dager før møtet. De som ikke får plass, skal få anledning til å tegne seg på sikker plass til neste møte.

MØTEREFERATER Møtereferatene er i pdf-format og du må ha Adobe Reader for å lese disse.

Haugesund Sjømands- og Skipperforening er utviklet av Open Solutions