Medlemsmøter gjennom året 2019

Da starter vi opp igjen etter «endt sommerferie» og velkommen til høstprogrammet,

Vi minner om Torsdag-kaffen & nystekte vafler med oppstart den 29 August.

Foreløpig program kaffi & vafler fra 29.08. – frem til (ca.) 21.11., – deretter oppstart i Januar/tbc.

KAFFI/VAFLER TORSDAGER fra kl 11:00 – frem til ca 12:30 lt  – «i sesongen».

NB! HUSK Medlemskontingent med innbetalings giro ble sendt ut tidligere i sommer. I år har vi sendt flesteparten av innbetalingsgiroene på e-post til de av våre medlemmer som vi har registrert mail-adresse på. Dem andre (ikke tilgjengelig mail-adresse) har vi sendt kontingent-giroen per Postverket til p.t. registrerte hjemme-adresser. Vi skal be de av våre medlemmer som savner (innbetalings-) giro om å ta kontakt med Sekretæren, – enten på telefon eller fortrinnsvis via e-post, mange takk.

———–

Gjentar gjenstående planlagte møte-datoer med middager for (høsten vinter) 2019;

Medlemsmøte fredag den 30. august

På menyen denne kvelden står det Salt kjøtt, flesk og ertesuppe med tilbehør.

Medlemsmøte fredag den 27. september

På menyen denne kvelden står det Fårikål med tradisjonelt tilbehør.

Medlemsmøtet fredag den  25. oktober

På menyen står det Klippfisk (Tørrfisk) med tilbehør.

Julemøter/Julebord arrangeres Fredagene 29. november og den 06. desember

På begge julemøtene serveres tradisjonell ribbe, medister med tilbehør.

Du melder deg på til medlemsmøte via E-post: sekretar@hssf.no  eller per telefon 90057513. Du vil få en bekreftelse fra sekretæren når din påmelding er registrert.

Kleskode; Jakke og slips. Møtene starter presis kl 18:00 lt., såfremt intet annet er opplyst.

VIKTIG Vedr. påmelding til møtene: Fra en del medlemmer er det reist kritikk mot at påmeldingslistene er så godt som fulltegnet innen annonsen står i avisen. For å gi medlemmene mest mulig likeverdig sjanse til å melde seg på, har styret bestemt at ingen påmelding skjer før annonsen har stått i avisen, dvs 14 dager før møtet. De som ikke får plass, skal få anledning til å tegne seg på sikker plass til neste møte.

MØTEREFERATER Møtereferatene er i pdf-format og du må ha Adobe Reader for å lese disse.

Haugesund Sjømands- og Skipperforening er utviklet av Open Solutions