Medlemsmøter o.a. gjennom året 2020.

Styret ønsker alle sine medlemmer med familier et Riktig Godt Nytt År og takker dere alle for alt det gode dere har tilført Foreningen i året som «går ut». Vi ser alle frem til enda et godt år for Foreningen.

Da starter vi opp igjen og ønsker velkommen til 2020-programmet.

Vi minner om Torsdagskaffien & nystekte vafler med oppstart den 30 Januar, – til «vanlig tid» fra kl 11:00 til ca kl 12:30 lt. og «ut sesongen».

Videre er programmet for Møter m/Middager for 2020 som følger;

Medlemsmøte fredag den 31. Januar, Meny: Ferskt kjøtt med løksaus.

Medlemsmøte/General Forsamling fredag 28 Februar; Kjøtt & flesk.

Medlemsmøte fredag den 27 Mars, Meny; Fersk torsk («Skrei»).

Medlemsmøte fredag den 24 April. Meny: Klippfisk (Tørrfisk).

Den 17. Mai arrangerer Foreningen Kake med forfriskninger.

Medlemsmøte fredag den 29 mai, Meny; Sursteik.

Vi holder «sommer lukket» gjennom Juni & Juli måned.

Medlemsmøte fredag den 28 august, Meny; Salt kjøtt & flesk.

Medlemsmøte fredag den 25. september, Meny; Fårikål.

Medlemsmøtet fredag den  30. oktober, Meny; Klippfisk (Tørrfisk).

Julemøter/Julebord blir avholdt Fredagene 27. november og den 04. desember

På begge julemøtene serveres tradisjonell ribbe, medister med tilbehør.

Du melder deg på til medlemsmøte via E-post: sekretar@hssf.no  eller per telefon 90057513. Du vil få en bekreftelse fra sekretæren når din påmelding er registrert.

Kleskode; Jakke og slips. Møtene starter presis kl 18:00 lt., såfremt intet annet er opplyst.

VIKTIG Vedr. påmelding til møtene: Fra en del medlemmer er det reist kritikk mot at påmeldingslistene er så godt som fulltegnet innen annonsen står i avisen. For å gi medlemmene mest mulig likeverdig sjanse til å melde seg på, har styret bestemt at ingen påmelding skjer før annonsen har stått i avisen, dvs 14 dager før møtet. De som (dessverre) ikke får plass, skal få anledning til å tegne seg på sikker plass til neste møte. Vennligst MERK at vi kan ta imot max 64 personer (medlemmer, gjester, Kåsører) til våre møter.

Haugesund Sjømands- og Skipperforening er utviklet av Open Solutions